RRB là gì? Ý nghĩa của từ rrb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

RRB là gì? Ý nghĩa của từ rrb

RRB là gì ?

RRB là “Railroad Retirement Board” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ RRB

RRB có nghĩa “Railroad Retirement Board”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng hưu trí đường sắt”.

RRB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RRB là “Railroad Retirement Board”.

Một số kiểu RRB viết tắt khác:
+ Randy Rogers Band: Ban nhạc Randy Rogers.
+ Real Return Bonds: Trái phiếu hoàn trả thực.
+ Requirements Review Board: Hội đồng xét duyệt yêu cầu.
+ Radio Regulations Board: Ban quy định vô tuyến.
+ Resource Related Billing: Thanh toán liên quan đến tài nguyên.
+ Risk Review Board: Hội đồng đánh giá rủi ro.
+ Ready Review Board: Ban đánh giá sẵn sàng.
+ Reduced Readiness Battery: Giảm pin sẵn sàng.
+ Reverse Routing Bit: Bit định tuyến ngược.
+ Railway Recruitment Board: Ban tuyển dụng đường sắt.
...

Post Top Ad