BCZ là gì? Ý nghĩa của từ bcz - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2020

BCZ là gì? Ý nghĩa của từ bcz

BCZ là gì ?

BCZ là “Because” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ BCZ

BCZ có nghĩa “Because”, dịch sang tiếng Việt là “bởi vì, tại vì”.

BCZ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BCZ là “Because”.

Một số kiểu BCZ viết tắt khác:
+ Brown City Zoo: Sở thú Brown City tại Michigan, Mỹ.
+ Business Connection Zone: Khu kết nối kinh doanh.
+ Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie - Liên đoàn ngành công nghiệp sữa Bỉ.
+ Black Cultural Zone: Khu văn hóa đen.
+ Big Crasher's Zone: Khu Big Crasher  - tên của một cộng đồng chơi game.
...

Post Top Ad