CTAN là gì? Ý nghĩa của từ ctan - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2020

CTAN là gì? Ý nghĩa của từ ctan

CTAN là gì ?

CTAN là “Comprehensive TeX Archive Network” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ CTAN

CTAN có nghĩa “Comprehensive TeX Archive Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng lưu trữ TeX toàn diện”.

CTAN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTAN là “Comprehensive TeX Archive Network”.

Một số kiểu CTAN viết tắt khác:
+ Cotangent: Chất dinh dưỡng.
+ Communications Tracking and Navigation: Theo dõi và điều hướng truyền thông.
+ Communications, Traffic Management, Navigation System: Truyền thông, quản lý giao thông, hệ thống định vị.
...

Post Top Ad