BOCA là gì? Ý nghĩa của từ boca - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

BOCA là gì? Ý nghĩa của từ boca

BOCA là gì ?

BOCA là “Building Officials and Code Administrators International” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ BOCA

BOCA có nghĩa “Building Officials and Code Administrators International”, dịch sang tiếng Việt là “Cán bộ Xây dựng và Quản trị viên Mã Quốc tế”. Đây là tên gọi của một hiệp hội bao gồm các chuyên gia liên quan đến việc thiết kế và xây dựng các tòa nhà.

BOCA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BOCA là “Building Officials and Code Administrators International”.

Một số kiểu BOCA viết tắt khác:
+ Building Officials and Code Administrators: Xây dựng viên chức và quản trị viên mã.
+ Bermuda Offshore Cruising Association: Hiệp hội du lịch ngoài khơi Bermuda.
+ Bird Observers Club of Australia: Câu lạc bộ quan sát chim của Úc.
+ Business Object Component Architecture: Kiến trúc thành phần đối tượng kinh doanh.
+ Broadcast Operations Coordinating Authority: Cơ quan điều phối hoạt động phát sóng.
+ Botanical Oral Care Advantage: Lợi thế chăm sóc răng miệng.
...

Post Top Ad