CODIS là gì? Ý nghĩa của từ codis - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

CODIS là gì? Ý nghĩa của từ codis

CODIS là gì ?

CODIS là “Combined DNA Index System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ CODIS

CODIS có nghĩa “Combined DNA Index System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống chỉ số DNA kết hợp ”. Đây là cơ sở dữ liêu ADN quốc gia của Hoa Kỳ, được tạo ra và duy trì bởi Cục Liên Bang - FBI. Nó giúp ích rất nhiều trong việc truy tìm tội phạm, cũng như tìm kiếm người thân thất lạc.

CODIS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CODIS là “Combined DNA Index System”.

Một số kiểu CODIS viết tắt khác:
+ Convicted Offender DNA Index System: Hệ thống chỉ số DNA phạm tội bị kết án.
...

Post Top Ad