DBQ là gì? Ý nghĩa của từ dbq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

DBQ là gì? Ý nghĩa của từ dbq

DBQ là gì ?

DBQ là “Disability Benefits Questionnaires” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ DBQ

DBQ có nghĩa “Disability Benefits Questionnaires”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng câu hỏi về quyền lợi người khuyết tật”.

DBQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DBQ là “Disability Benefits Questionnaires”.

Một số kiểu DBQ viết tắt khác:
+ Document Based Question: Câu hỏi dựa trên tài liệu.
+ Database Query: Truy vấn cơ sở dữ liệu.
+ Database For Quality: Cơ sở dữ liệu về chất lượng.
...

Post Top Ad