CCHT là gì? Ý nghĩa của từ ccht - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2020

CCHT là gì? Ý nghĩa của từ ccht

CCHT là gì ?

CCHT là “Certified Clinical Hypnotherapist” trong tiếng Anh, “Công Cụ Hỗ Trợ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa từ CCHT

**NGOẠI NGỮ

CCHT có nghĩa “Certified Clinical Hypnotherapist”, dịch sang tiếng Việt là “Chứng nhận thôi miên lâm sàng”.

Được rút gọn với "C" trong "Certified, Clinical", "H" và "T" trong "Hypnotherapist".

Trong đó:
+ Certified: chứng nhận, được chứng nhận, được chứng thực.
+ Clinical: lâm sàng (y học thực hành).
+ Hypnotherapist: chuyên gia thôi miên.

**VIỆT NGỮ

CCHT có nghĩa “Công Cụ Hỗ Trợ”.

Được rút gọn với "C" trong "Công, Cụ", "H" trong "Hỗ", "T" trong "Trợ".

Trong đó:
+ Công Cụ: dụng cụ để lao động, sản xuất.
+ Hỗ Trợ: trợ giúp, giúp đỡ.

CCHT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CCHT là “Certified Clinical Hypnotherapist”, “Công Cụ Hỗ Trợ”.

Một số kiểu CCHT viết tắt khác:
+ Certified Clinical Hemodialysis Technician: Kỹ thuật viên chạy thận nhân tạo được chứng nhận.
+ Completed Call Holding Time: Đã hoàn thành thời gian giữ cuộc gọi.
...

Post Top Ad