EXIM là gì? Ý nghĩa của từ exim - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

EXIM là gì? Ý nghĩa của từ exim

Giải thích exim là gì và có ý nghĩa ra sao, từ exim là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

EXIM là gì ?

EXIM là “Export & Import” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ EXIM

EXIM có nghĩa “Export & Import”, dịch sang tiếng Việt là “Xuất khẩu & Nhập khẩu”.

EXIM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EXIM là “Export & Import”.

Một số kiểu EXIM viết tắt khác:
+ Export and Import Bank of India: Ngân hàng xuất nhập khẩu Ấn Độ.
...

Post Top Ad