CKN là gì? Ý nghĩa của từ ckn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020

CKN là gì? Ý nghĩa của từ ckn

CKN là gì ?

CKN là “Cornerstone Knowledge Network” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ CKN

CKN có nghĩa “Cornerstone Knowledge Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng kiến ​​thức nền tảng”.

CKN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CKN là “Cornerstone Knowledge Network”.

Một số kiểu CKN viết tắt khác:
+ Christian Kingdom Network: Mạng lưới Vương quốc Christian.
+ Camp Kesem National - tên của một trại hè dành cho bệnh nhân ung thư trẻ em.
+ Commonwealth Knowledge Network: Mạng kiến ​​thức Khối thịnh vượng chung.
+ Collaborative Knowledge Network: Mạng lưới kiến ​​thức hợp tác.
+ Centre Kram Ngoy: Trung tâm Kram Ngoy - tên trung tâm công nghệ của Campuchia.
+ Canoë Kayak Niortais (tiếng Pháp) - tên câu lạc bộ ca nô và kayak của Pháp.
...

Post Top Ad