VLT là gì? Ý nghĩa của từ vlt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020

VLT là gì? Ý nghĩa của từ vlt

VLT là gì ?

VLT là “Valentine” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VLT

VLT có nghĩa “Valentine”, dịch sang tiếng Việt là “Ngày lễ tình nhân”.

VLT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VLT là “Valentine”.

Một số kiểu VLT viết tắt khác:
+ Very Large Telescope: Kính thiên văn rất lớn.
+ Video Lottery Terminal: Thiết bị đầu cuối xổ số video.
+ Visible Light Transmittance: Ánh sáng nhìn thấy được.
+ Vendor Lead Time: Thời gian dẫn của nhà cung cấp.
+ Virtual Library Tape: Băng thư viện ảo.
+ Variable List Table: Bảng danh sách biến.
+ Very Long Thread: Chủ đề rất dài.
+ Very Long Term: Rất dài hạn.
...

Post Top Ad