GLWS là gì? Ý nghĩa của từ glws - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020

GLWS là gì? Ý nghĩa của từ glws

GLWS là gì ?

GLWS là “Good Luck With Sale” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ GLWS

GLWS có nghĩa “Good Luck With Sale”, dịch sang tiếng Việt là “chúc mua may bán đắt”.

GLWS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GLWS là “Good Luck With Sale”.

Một số kiểu GLWS viết tắt khác:
+ hiện chưa phát hiện thêm từ nào. ...

Post Top Ad