CTER là gì? Ý nghĩa của từ cter - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2020

CTER là gì? Ý nghĩa của từ cter

CTER là gì ?

CTER là “Council for Tribal Employment Rights” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CTER

CTER có nghĩa “Council for Tribal Employment Rights”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng Quyền lao động bộ lạc”, hội đồng này được thành lập năm 1977.

CTER là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTER là “Council for Tribal Employment Rights”.

Một số kiểu CTER viết tắt khác:
+ Curriculum, Technology and Education Reform: Chương trình giảng dạy, cải cách công nghệ và giáo dục (Đại học Illinois tại Urbana-Champaign).
+ Continuous Trans Esterification Reactor: Lò phản ứng chuyển hóa liên tục.
+ Czarnocka Tworzynska Executive Recruitment: Czarnocka Tworzynska Tuyển dụng điều hành , thành lập năm 2001 tại Ba Lan.
+ Center for Telecommunications Education and Research: Trung tâm Giáo dục và Nghiên cứu Viễn thông (Đại học Alabama tại Birmingham).
+ Career and Technical Education Research: Nghiên cứu giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp.
+ Coal Trace Element Research: Nghiên cứu nguyên tố dấu vết than.
+ Circuit Terminating Equipment Ready: Thiết bị ngắt mạch đã sẵn sàng.
...

Post Top Ad