QAS là gì? Ý nghĩa của từ qas - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2020

QAS là gì? Ý nghĩa của từ qas

QAS là gì ?

QAS là “Quality Assurance Solutions” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ QAS

QAS có nghĩa “Quality Assurance Solutions”, dịch sang tiếng Việt là “Giải pháp đảm bảo chất lượng”.

QAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QAS là “Quality Assurance Solutions”.

Một số kiểu QAS viết tắt khác:
+ Quality Assurance Specialist: Chuyên gia đảm bảo chất lượng.
+ Quality Assurance System: Hệ thống đảm bảo chất lượng.
+ Quality Assessment System: Hệ thống đánh giá chất lượng.
+ Quick Arbitration and Selection: Trọng tài và lựa chọn nhanh.
+ Queensland Ambulance Service: Dịch vụ xe cứu thương Queensland, Úc.
+ Quick Address Systems: Hệ thống địa chỉ nhanh.
+ Question and Answer Services: Dịch vụ hỏi đáp.
+ Quantiva Analysis System: Hệ thống phân tích lượng tử.
+ Quality Assurance Screening Program: Chương trình sàng lọc đảm bảo chất lượng.
+ Quality Assurance, Auditing, & Security: Đảm bảo chất lượng, kiểm toán và bảo mật.
...

Post Top Ad