REG là gì? Ý nghĩa của từ reg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

REG là gì? Ý nghĩa của từ reg

REG là gì ?

REG là “Register” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ REG

REG có nghĩa “Register”, dịch sang tiếng Việt là “Đăng ký”.

REG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng REG là “Register”.

Một số kiểu REG viết tắt khác:
+ Race, Ethnicity and Gender: Chủng tộc, Dân tộc và Giới tính.
+ Regular: Đều đặn.
+ Regarding: Về.
+ Registration: Đăng ký.
+ Regulation: Quy định.
+ Region: Khu vực.
+ Regal Entertainment Group: Tập đoàn giải trí Regal.
+ Random Event Generator: Trình tạo sự kiện ngẫu nhiên.
+ Real Escape Game: Trò chơi trốn thoát thực sự.
+ Reno Evening Gazette: Công báo buổi tối.
+ Referring Expression Generation: Giới thiệu thế hệ biểu hiện.
+ Golden Redfish: Cá vàng.
+ Regulate/Regulated/Regulating'Regulator: Điều chỉnh / Điều chỉnh / Điều chỉnh'Regulator.
+ Reservatory for Endangered Games: Dự trữ cho các trò chơi có nguy cơ tuyệt chủng.
+ Range, Ephemeris, GMT: Phạm vi, Phù du, GMT.
...

Post Top Ad