MSISDN là gì? Ý nghĩa của từ msisdn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

MSISDN là gì? Ý nghĩa của từ msisdn

MSISDN là gì ?

MSISDN là “Mobile Station Integrated Services Digital Network” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MSISDN

MSISDN có nghĩa “Mobile Station Integrated Services Digital Network”, dịch sang tiếng Việt là “Trạm di động tích hợp dịch vụ mạng kỹ thuật số”.

MSISDN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MSISDN là “Mobile Station Integrated Services Digital Network”.

Một số kiểu MSISDN viết tắt khác:
+ Mobile Station ISDN Number: Số ISDN của trạm di động.
+ Mobile Station International Subscriber Directory Number: Số điện thoại di động thuê bao quốc tế.
+ Mobile Service Integrated Services Digital Network: Dịch vụ di động Mạng tích hợp dịch vụ kỹ thuật số .
+ Mobile Subscriber ISDN Number: Số ISDN thuê bao di động.
+ Mobile Station Integrated Services Data Network: Mạng di động tích hợp dịch vụ mạng dữ liệu.
...

Post Top Ad