LWD là gì? Ý nghĩa của từ lwd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

LWD là gì? Ý nghĩa của từ lwd

LWD là gì ?

LWD là “Long Working Distance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LWD

LWD có nghĩa “Long Working Distance”, dịch sang tiếng Việt là “Khoảng cách làm việc dài”.

LWD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LWD là “Long Working Distance”.

Một số kiểu LWD viết tắt khác:
+ Lost Work Day: Ngày làm việc bị mất.
+ Large Woody Debris: Mảnh vụn gỗ lớn.
+ Long Way Down: Đường dài xuống.
+ Little White Duck: Vịt trắng nhỏ.
+ Little White Dress: Váy trắng nhỏ.
+ Leri-Weill Dyschondrosteosis: Chứng khó thở Leri-Weill.
+ Light Weight Deflectometer: Trọng lượng nhẹ.
+ Logging While Drilling: Đăng nhập trong khi khoan.
+ Littoral Warfare Data: Dữ liệu chiến tranh của Littoral.
+ Last Working Day: Ngày làm việc cuối cùng.
+ Living Well with A Disability: Sống tốt với người khuyết tật.
+ Larger Word: Từ lớn hơn.
+ Lead Web Designer: Trưởng nhóm thiết kế web.
+ Low-Water Data: Dữ liệu nước thấp.
...

Post Top Ad