IPQC là gì? Ý nghĩa của từ ipqc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020

IPQC là gì? Ý nghĩa của từ ipqc

IPQC là gì ?

IPQC là “In Process Quality Control” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ IPQC

IPQC có nghĩa “In Process Quality Control”, dịch sang tiếng Việt là “Trong quá trình kiểm soát chất lượng”.

IPQC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IPQC là “In Process Quality Control”.

Một số kiểu IPQC viết tắt khác:
+ In Process Quality Check: Trong quá trình kiểm tra chất lượng.
+ International Power Quality Conference: Hội nghị chất lượng điện quốc tế.
+ International Pulse Quality Committee: Ủy ban chất lượng xung quốc tế.
+ International Productivity and Quality Council: Hội đồng năng suất và chất lượng quốc tế.
+ Integrated Power Quality Compensator: tích hợp bù chất lượng điện.
+ Independent Product Quality Certification: Chứng nhận chất lượng sản phẩm độc lập.
+ International Productivity and Quality Conference: Hội nghị năng suất và chất lượng quốc tế.
+ In-plant quality control: kiểm soát chất lượng tại nhà máy.
...

Post Top Ad