JTS là gì? Ý nghĩa của từ jts - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

JTS là gì? Ý nghĩa của từ jts

JTS là gì ?

JTS là “Jewish Theological Seminary” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ JTS

JTS có nghĩa “Jewish Theological Seminary”, dịch sang tiếng Việt là “Chủng viện Thần học Do Thái” (tại Thành phố New York, Mỹ).

JTS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JTS là “Jewish Theological Seminary”.

Một số kiểu JTS viết tắt khác:
+ Java Topology Suite: Bộ cấu trúc liên kết Java.
+ Jump The Shark: Nhảy cá mập.
+ Java Transaction Services: Dịch vụ giao dịch Java.
+ Joint Tactical Simulation: Mô phỏng chiến thuật chung.
+ Juvenile Tracking System: Hệ thống theo dõi vị thành niên.
+ Joint Training System: Hệ thống đào tạo chung.
+ Job Training Standard: Tiêu chuẩn đào tạo nghề.
+ Java Testing System: Hệ thống kiểm thử Java.
+ Joint Test Subassembly: Kiểm tra chung.
...

Post Top Ad