KTN là gì? Ý nghĩa của từ ktn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

KTN là gì? Ý nghĩa của từ ktn

KTN là gì ?

KTN là “Known Traveler Number” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ KTN

KTN có nghĩa “Known Traveler Number”, dịch sang tiếng Việt là “Lượng du khách được biết”.

KTN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KTN là “Known Traveler Number”.

Một số kiểu KTN viết tắt khác:
+ Knowledge Transfer Network: Mạng chuyển giao kiến ​​thức.
+ Kenya Television Network: Mạng lưới truyền hình Kenya.
+ Kill The Noise: Tiêu tiếng ồn.
+ Ketchikan - tên một thành phố tại bang Alaska, Mỹ.
...

Post Top Ad