HRI là gì? Ý nghĩa của từ hri - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

HRI là gì? Ý nghĩa của từ hri

Giải thích hri là gì và có ý nghĩa ra sao, từ hri là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

HRI là gì ?

HRI là “High Resolution Imagery” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ HRI

HRI có nghĩa “High Resolution Imagery”, dịch sang tiếng Việt là “Hình ảnh độ phân giải cao”.

HRI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HRI là “High Resolution Imagery”.

Một số kiểu HRI viết tắt khác:
+ Human Robot Interaction: Tương tác giữa người và robot.
+ Heat Related Illness: Bệnh liên quan đến nhiệt.
+ Humanitarian Relief Initiative: Sáng kiến ​​cứu trợ nhân đạo.
+ Hyundai Research Institute: Viện nghiên cứu Hyundai.
+ Hotel, Restaurant, and Institution: Khách sạn, nhà hàng và tổ chức.
+ Human Readable Interpretation: Giải thích cho con người.
+ High Refractive Index: Chỉ số khúc xạ cao.
+ High Resolution Instrument: Dụng cụ có độ phân giải cao.
+ Hellenic Resources Institute: Viện tài nguyên Hy Lạp.
+ Health Resources Incorporated: Tài nguyên y tế Hợp nhất.
+ Hazard Risk Index: Chỉ số rủi ro.
+ High Resolution Information: Thông tin độ phân giải cao.
+ High Risk of Isolation: Nguy cơ cô lập cao.
+ Human Resource Index: Chỉ số nguồn nhân lực.
+ High Resolution Isolation: Cách ly độ phân giải cao.
+ Height-Range Indicator: Chỉ báo phạm vi chiều cao.
+ Heading Repeater Indicator: Chỉ số lặp lại tiêu đề.
...

Post Top Ad