HOR là gì? Ý nghĩa của từ hor - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

HOR là gì? Ý nghĩa của từ hor

HOR là gì ?

HOR là “Horror” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ HOR

HOR có nghĩa “Horror”, dịch sang tiếng Việt là “Kinh dị” (tên của một thể loại phim).

HOR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HOR là “Horror”.

Một số kiểu HOR viết tắt khác:
+ Horizon / Horizontal: Đường chân trời / ngang.
+ Higher Order Representation: Đại diện cấp cao hơn.
+ Head Of Region: Trưởng khu vực.
+ House Of Representatives: Hạ viện.
+ Home Of Record: Trang chủ kỷ lục.
+ Halls Of Reflection: Hội trường phản chiếu.
+ Hydrogen Oxidation Reaction: Phản ứng oxy hóa hydro (trong lĩnh vực hóa học).
+ Higher Order Rewriting: Viết lại đơn hàng cao hơn.
+ Hell On Rails: Địa ngục trên đường ray.
+ Hand Over Request: Yêu cầu bàn giao.
...

Post Top Ad