BTH là gì? Ý nghĩa của từ bth - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

BTH là gì? Ý nghĩa của từ bth

Giải thích bth là gì và có ý nghĩa ra sao, từ bth là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

BTH là gì ?

BTH là “Bathroom” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ BTH

**NGOẠI NGỮ

BTH có nghĩa “Bathroom”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng tắm”.

**VIỆT NGỮ

BTH có nghĩa “Bình thường” trong tiếng Việt. Từ này được dùng nhiều trong ngôn ngữ tin nhắn khi các bạn trẻ trò chuyện cùng nhau.

Trong đó:
+ bình thường: không có gì khác thường, vẫn vậy, không có gì đặc biệt.
+ bình: yên ổn, không chiến tranh, không loạn lạc...
+ thường: lẽ thường, không có gì khác lạ...

BTH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BTH là “Bathroom”, “Bình thường”.

Một số kiểu BTH viết tắt khác:
+ Bluetooth (tên một công nghệ hỗ trợ việc truyền dữ liệu qua các khoảng cách ngắn giữa các thiết bị di động và cố định).
+ Be Totally Honest: Hoàn toàn trung thực.
+ Being Too Honest: Quá trung trực.
+ Bachelor of Theology: Cử nhân thần học.
+ Beyond The Horizon: Ngoài tầm giới hạn.
+ Below the Horizon: Bên dưới đường chân trời.
+ British Thermal Units per Hour: Đơn vị nhiệt Anh mỗi giờ.
...

Post Top Ad