LUR là gì? Ý nghĩa của từ lur - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

LUR là gì? Ý nghĩa của từ lur

LUR là gì ?

LUR là “Land Use Regulation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ LUR

LUR có nghĩa “Land Use Regulation”, dịch sang tiếng Việt là “Quy định sử dụng đất”.

LUR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LUR là “Land Use Regulation”.

Một số kiểu LUR viết tắt khác:
+ Lease Up Rate: Giá thuê tăng.
+ Local Union Representative: Đại diện Liên minh địa phương.
+ Liver Uptake Ratio: Tỷ lệ hấp thu gan.
+ Lower Unit Rate: Tỷ lệ đơn vị thấp hơn.
...

Post Top Ad