CHB là gì? Ý nghĩa của từ chb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

CHB là gì? Ý nghĩa của từ chb

CHB là gì ?

CHB là “Camp Half Blood” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ CHB

CHB có nghĩa “Camp Half Blood”, dịch sang tiếng Việt là “Trại Con Lai”.

CHB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CHB là “Camp Half Blood”.

Một số kiểu CHB viết tắt khác:
+ Chronic Hepatitis B: Viêm gan B mãn tính.
+ Bachelor of Surgery: Cử nhân phẫu thuật.
+ Complete Heart Block: Khối tim hoàn chỉnh.
+ Child Benefit: Quyền lợi trẻ em.
+ Congenital Heart Block: khối tim bẩm sinh.
+ Customs House Broker: Nhà môi giới hải quan.
+ Clear Hold Build: Xóa giữ bản dựng.
+ Certified Hotel Broker: Môi giới khách sạn được chứng nhận.
+ Cargo Handling Battalion: Tiểu đoàn xử lý hàng hóa.
+ Curly Haired Bastard: Bastard tóc xoăn.
+ Can't Hold Back: Không thể giữ lại.
+ Community Hospital Bed: Giường bệnh viện cộng đồng.
...

Post Top Ad