MMBTU là gì? Ý nghĩa của từ mmbtu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

MMBTU là gì? Ý nghĩa của từ mmbtu

MMBTU là gì ?

MMBTU là “Million Metric British Thermal Units” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MMBTU

MMBTU có nghĩa “Million Metric British Thermal Units”, dịch sang tiếng Việt là “một triệu đơn vị nhiệt Anh”.

MMBTU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MMBTU là “Million Metric British Thermal Units”.

Ngoài ra MMBTU còn có thể viết thành MBTU tức One Million British Thermal Units.

Một số kiểu MMBTU viết tắt khác:
+ hiện chưa phát hiện thêm từ nào. ...

Post Top Ad