ROAA là gì? Ý nghĩa của từ roaa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

ROAA là gì? Ý nghĩa của từ roaa

ROAA là gì ?

ROAA là “Return On Average Assets” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ ROAA

ROAA có nghĩa “Return On Average Assets”, dịch sang tiếng Việt là “Lợi nhuận trên tài sản trung bình” (được dùng trong các lĩnh vực kinh doanh, kế toán, ngân hàng).

ROAA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ROAA là “Return On Average Assets”.

Một số kiểu ROAA viết tắt khác:
+ Royce Online Account Access: Truy cập tài khoản trực tuyến Royce (công ty dịch vụ quỹ Royce - Royce Fund Services).
+ Rubber Outgrowers and Agents Association: Hiệp hội đại lý và đại lý cao su (tại quốc gia Ghana).
...

Post Top Ad