STF là gì? Ý nghĩa của từ stf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

STF là gì? Ý nghĩa của từ stf

STF là gì ?

STF là “Smooth Trans Focus” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ STF

STF có nghĩa “Smooth Trans Focus”, dịch sang tiếng Việt là “Lấy nét mượt mà”.

STF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng STF là “Smooth Trans Focus”.

Một số kiểu STF viết tắt khác:
+ Suoi Tien Forestry Farm: Lâm trại Suối Tiên.
+ Standard Formula: Công thức chuẩn.
+ Special Task Force: Lực lượng đặc nhiệm.
+ Space - Time - Frequency: Không gian - thời gian - tần số.
+ Short Term Fluctuation: Biến động ngắn hạn.
+ Student Technology Fee: Học phí công nghệ sinh viên.
+ Sony Talk Forum: Diễn đàn Sony Talk.
+ Share Transfer Form: Hình thức chuyển nhượng cổ phần.
+ Signal Transfer Function: Chức năng truyền tín hiệu.
+ System Transfer Function: Chức năng chuyển hệ thống.
+ Search the Forum: Tìm kiếm trên Diễn đàn.
+ Special Transportation Fund: Quỹ giao thông đặc biệt.
+ Study Tagging File: Học tập gắn thẻ.
+ Systems Technology Forum: Diễn đàn công nghệ hệ thống.
+ Simulation and Training Function: Chức năng mô phỏng và đào tạo.
+ Specific Transfer Factor: Hệ số chuyển giao cụ thể.
+ Satellite Test Facility: Cơ sở thử nghiệm vệ tinh.
+ Support the Future: Hỗ trợ tương lai.
+ Simple Test Framework: Khung kiểm tra đơn giản.
+ Satellite Tracking Facility: Cơ sở theo dõi vệ tinh.
+ Stormwater Treatment Facility: Cơ sở xử lý nước mưa.
+ System Technology Forecast: Dự báo công nghệ hệ thống.
+ Stress To Failure: Căng thẳng dẫn đến thất bại.
+ Solar Test Facility: Cơ sở thử nghiệm năng lượng mặt trời.
+ Software Testing Facility: Cơ sở kiểm thử phần mềm.
...

Post Top Ad