SWT là gì? Ý nghĩa của từ swt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

SWT là gì? Ý nghĩa của từ swt

SWT là gì ?

SWT là “Sweet” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ SWT

SWT có nghĩa “Sweet”, dịch sang tiếng Việt là “Ngọt ngào”.

SWT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SWT là “Sweet”.

Một số kiểu SWT viết tắt khác:
+ Standard Widget Toolkit: Bộ công cụ widget tiêu chuẩn - dành cho ngôn ngữ lập trình Java.
+ Semantic Web Technologies: Công nghệ web ngữ nghĩa - trong lĩnh vực điện toán.
+ Small Wind Turbine: Tua bin gió nhỏ.
+ Shock Wave Therapy: Liệu pháp sóng xung kích.
+ Sweat: Mồ hôi.
+ Shallow Water Table: Bàn nước cạn.
+ Science Working Team: Nhóm công tác khoa học.
+ Swedish Winter Time: Giờ mùa đông Thụy Điển.
+ Supersonic Wind Tunnel: Hầm gió siêu âm.
+ Senior Women's Travel: Du lịch phụ nữ cao cấp.
+ Star Wars Trilogy: Bộ ba chiến tranh giữa các vì sao.
+ State Withholding Tax: Thuế nhà nước.
+ Shuttle Walk Test: Kiểm tra đi bộ đưa đón.
+ Switch Tube: Chuyển ống.
+ Southwest Territory: Lãnh thổ Tây Nam.
+ System Work Team: Nhóm làm việc hệ thống.
+ Service-Wide Transportation: Vận tải toàn dịch vụ.
+ Small Weather Terminal: Nhà ga thời tiết nhỏ.
+ Secure Web Transaction: Giao dịch web an toàn.
...

Post Top Ad