SND là gì? Ý nghĩa của từ snd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

SND là gì? Ý nghĩa của từ snd

SND là gì ?

SND là “Sound” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ SND

SND có nghĩa “Sound”, dịch sang tiếng Việt là “Âm thanh”.

SND là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SND là “Sound”.

Một số kiểu SND viết tắt khác:
+ Send: Gửi.
+ SouND - đây là đuôi của một dạng tập tin ( .snd ).
+ Salzmann Nodular Degeneration: Thoái hóa hạch Salzmann.
+ Search And Destroy: Tìm kiếm và phá hủy.
+ Sinus Node Dysfunction: Rối loạn chức năng nút xoang.
+ Supply And Demand: Cung và cầu.
+ Standardized Nomenclature Database: Cơ sở dữ liệu danh pháp chuẩn hóa.
+ Sub-Network Dependent: Phụ thuộc mạng phụ.
+ Standard Normal Distribution: Phân phối chuẩn.
+ Sensor Network Domain: Tên miền cảm biến.
+ Sanitary Napkin Disposal: Vệ sinh xử lý.
+ Sequence Number Difference: Chênh lệch số thứ tự.
+ Selected Natural Diamond: Kim cương tự nhiên được chọn.
+ Static No Delivery: Không giao hàng tĩnh.
...

Post Top Ad