ACMV là gì? Ý nghĩa của từ acmv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2020

ACMV là gì? Ý nghĩa của từ acmv

ACMV là gì ?

ACMV là “Air-Conditioning & Mechanical Ventilation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ ACMV

ACMV có nghĩa “Air-Conditioning & Mechanical Ventilation”, dịch sang tiếng Việt là “Điều hòa không khí & thông gió cơ khí”.

ACMV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ACMV là “Air-Conditioning & Mechanical Ventilation”.

Một số kiểu ACMV viết tắt khác:
+ African Cassava Mosaic Virus: Virus khảm sắn châu Phi.
...

Post Top Ad