K12 là gì? Ý nghĩa của từ k12 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2020

K12 là gì? Ý nghĩa của từ k12

K12 là gì ?

K12 là “Kindergarten to 12th grade” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ K12

K12 có nghĩa “Kindergarten to 12th grade”, dịch sang tiếng Việt là “mẫu giáo đến lớp 12” (hệ thống giáo dục).

K12 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng K12 là “Kindergarten to 12th grade”.

Một số kiểu K12 viết tắt khác:
...

Post Top Ad