ANSA là gì? Ý nghĩa của từ ansa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2020

ANSA là gì? Ý nghĩa của từ ansa

ANSA là gì ?

ANSA là “Advanced Network Systems Architecture” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ ANSA

ANSA có nghĩa “Advanced Network Systems Architecture”, dịch sang tiếng Việt là “Kiến trúc hệ thống mạng tiên tiến”.

ANSA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ANSA là “Advanced Network Systems Architecture”.

Một số kiểu ANSA viết tắt khác:
+ Association of Norwegian Students Abroad: Hiệp hội sinh viên Na Uy ở nước ngoài.
+ Artists for a New South Africa: Các nghệ sĩ cho một Nam Phi mới.
+ Australian National Sportfishing Association: Hiệp hội thể thao quốc gia Úc.
+ Adaptive Network Security Alliance: Liên minh an ninh mạng thích ứng.
+ Autonomic Network & Security Administration: Mạng tự động và quản trị an ninh.
+ Automatic New Structure Alert: Cảnh báo cấu trúc mới tự động.
+ Australian Network of Student Anthropologists: Mạng lưới các nhà nhân chủng học sinh viên Úc.
+ Alternate Network Service Agreement: Thỏa thuận dịch vụ mạng thay thế.
+ Adaptive Null Steering Arrays: Mảng chỉ đạo thích ứng Null.
...

Post Top Ad