ARCA là gì? Ý nghĩa của từ arca - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2020

ARCA là gì? Ý nghĩa của từ arca

ARCA là gì ?

ARCA là “Automobile Racing Club of America” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ ARCA

ARCA có nghĩa “Automobile Racing Club of America”, dịch sang tiếng Việt là “Câu lạc bộ đua xe ô tô của Mỹ”.

ARCA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ARCA là “Automobile Racing Club of America”.

Một số kiểu ARCA viết tắt khác:
+ Australian Retail Credit Association: Hiệp hội tín dụng bán lẻ Úc.
+ American Rehabilitation Counselors Association: Hiệp hội cố vấn phục hồi chức năng Mỹ.
...

Post Top Ad