AOW là gì? Ý nghĩa của từ aow - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

AOW là gì? Ý nghĩa của từ aow

AOW là gì ?

AOW là “All Out War” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ AOW

AOW có nghĩa “All Out War”, dịch sang tiếng Việt là “Chiến tranh toàn diện”.

AOW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AOW là “All Out War”.

Một số kiểu AOW viết tắt khác:
+ Artists Of War: Nghệ sĩ chiến tranh.
+ All Over the World: Trên toàn thế giới.
+ Art Of War: Nghệ thuật chiến tranh.
+ Asia and Oceania Workshop: Hội thảo Châu Á và Châu Đại Dương.
+ Any Other Weapon: Bất kỳ vũ khí khác.
+ Area of Work: Khu vực làm việc.
+ Auxiliaryman of the Watch: Phụ tá của đồng hồ.
+ Assignment of Work: Phân công công việc.
...

Post Top Ad