VHD là gì? Ý nghĩa của từ vhd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

VHD là gì? Ý nghĩa của từ vhd

VHD là gì ?

VHD là “Virtual Hard Disk” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ VHD

VHD có nghĩa “Virtual Hard Disk”, dịch sang tiếng Việt là “Đĩa cứng ảo” (trong lĩnh vực tin học).

VHD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VHD là “Virtual Hard Disk”.

Một số kiểu VHD viết tắt khác:
+ Virtual Hard Drive: Ổ cứng ảo.
+ Valvular Heart Disease: Bệnh hở van tim.
+ Very High Density: Mật độ rất cao.
+ Vehicle Hours of Delay: Giờ xe trễ.
+ Viral Hemorrhagic Disease: Bệnh xuất huyết do virus.
...

Post Top Ad