ASKT là gì? Ý nghĩa của từ askt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

ASKT là gì? Ý nghĩa của từ askt

ASKT là gì ?

ASKT là “All-Star Kids Tutoring” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ ASKT

ASKT có nghĩa “All-Star Kids Tutoring”, dịch sang tiếng Việt là “Dạy kèm trẻ em All-Star” (tại Arizona, Mỹ).

ASKT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ASKT là “All-Star Kids Tutoring”.

Một số kiểu ASKT viết tắt khác:
+ Ánh Sáng Kết Tủa.
...

Post Top Ad