BOH là gì? Ý nghĩa của từ boh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

BOH là gì? Ý nghĩa của từ boh

BOH là gì ?

BOH là “Back Of House” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ BOH

BOH có nghĩa “Back Of House”, dịch sang tiếng Việt là “Sau nhà”. Từ này thường dùng nhiều trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn, ám chỉ như khu vực "phía sau" mà khách ít lui tới hoặc không nhìn thấy (bếp, phòng giặt ủi, phòng lưu trữ...).

BOH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BOH là “Back Of House”.

Một số kiểu BOH viết tắt khác:
+ Bournemouth - tên một đội bóng đá của nước Anh.
+ Breath Of Heaven: Hơi thở của thiên đường.
+ Board Of Health: Ban y tế.
+ Bournemouth: Mã định danh sân bay Bournemouth (Anh).
+ Bank Of Hawaii: Ngân hàng Hawaii.
+ Bowels Of Hell: Cung địa ngục.
+ Bridge Of Hope: Cây cầu hy vọng.
+ Balance On Hands: Cân bằng trên tay.
+ Badge Of Honor: Huy hiệu danh dự.
+ Bag Of Holding: Túi giữ.
+ Balance On Hand: Số dư trên tay.
+ Baseline Overhaul: Đại tu đường cơ sở.
+ Bat Outta Hell: Địa ngục Bat Outta.
+ Break-Off Height: Chiều cao đột phá.
+ Before Office Hours: Trước giờ hành chính.
+ Bad On Hand: Xấu trên tay.
+ Bad Obstetrics History: Lịch sử sản khoa xấu.
...

Post Top Ad