CNO là gì? Ý nghĩa của từ cno - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

CNO là gì? Ý nghĩa của từ cno

CNO là gì ?

CNO là “Chief of Naval Operations” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ CNO

CNO có nghĩa “Chief of Naval Operations”, dịch sang tiếng Việt là “Trưởng phòng tác chiến hải quân”.

CNO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CNO là “Chief of Naval Operations”.

Một số kiểu CNO viết tắt khác:
+ Carbon–Nitrogen–Oxygen.
+ Could Not Open: Không thể mở.
+ Chief Nursing Officer: Giám đốc điều dưỡng.
+ Community Nursing Organisation: Tổ chức điều dưỡng cộng đồng.
+ Coconut Oil: Dầu dừa.
+ Couples Night Out: Đêm tình nhân.
+ Computer Network Operation: Hoạt động mạng máy tính.
+ Clean, Neat, Organized: Sạch sẽ, gọn gàng, có tổ chức.
+ Cashew Nut Oil: Dầu hạt điều.
...

Post Top Ad