CFG là gì? Ý nghĩa của từ cfg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

CFG là gì? Ý nghĩa của từ cfg

CFG là gì ?

CFG là “Configuration” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ CFG

CFG có nghĩa “Configuration”, dịch sang tiếng Việt là “Cấu hình”.

CFG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CFG là “Configuration”.

Một số kiểu CFG viết tắt khác:
+ Context Free Grammar: Ngữ pháp không ngữ cảnh.
+ Certificate for Foreign Government: Giấy chứng nhận cho chính phủ nước ngoài.
+ Control Flow Graph: Sơ đồ điều khiển.
+ Club For Growth: Câu lạc bộ tăng trưởng.
+ Clear Float Glass: Kính nổi trong suốt.
+ Client Facing Group: Nhóm đối diện khách hàng.
+ Constant Frequency Generator: Máy phát tần số không đổi.
+ Customer Focused Government: Chính phủ tập trung vào khách hàng.
+ Centerfold Girl: Cô gái trung tâm.
+ Cost Factor Generator: Máy phát điện nhân tố chi phí.
...

Post Top Ad