EFX là gì? Ý nghĩa của từ efx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

EFX là gì? Ý nghĩa của từ efx

EFX là gì ?

EFX là “Effects” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ EFX

EFX có nghĩa “Effects”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệu ứng”.

EFX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EFX là “Effects”.

Một số kiểu EFX viết tắt khác:
+ Efficient XML: XML hiệu quả.
+ Expeditionary Force Experiment: Thí nghiệm lực lượng viễn chinh.
+ Expert Framework Extension: Mở rộng nền tảng chuyên sâu.
+ Emitter File Index: Chỉ mục tệp Emitter.
+ Expeditionary Force Exercise: Tập trận lực lượng viễn chinh.
...

Post Top Ad