DIB là gì? Ý nghĩa của từ dib - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

DIB là gì? Ý nghĩa của từ dib

DIB là gì ?

DIB là “Dubai Islamic Bank” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ DIB

DIB có nghĩa “Dubai Islamic Bank”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân hàng Hồi giáo Dubai”.

DIB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DIB là “Dubai Islamic Bank”.

Một số kiểu DIB viết tắt khác:
+ Device Independent Bitmap: Thiết bị Bitmap độc lập.
+ Directory Information Base: Cơ sở thông tin thư mục.
+ Disability Insurance Benefits: Quyền lợi bảo hiểm khuyết tật.
+ Diffuse Interstellar Bands: Các dải liên sao khuếch tán.
+ Defense Industrial Base: Cơ sở công nghiệp quốc phòng.
+ Data Input Bus: Bus đầu vào dữ liệu.
+ Device Interface Board: Bảng giao diện thiết bị.
+ Difficulty In Breathing: Khó thở.
+ Defense Information Base: Cơ sở thông tin quốc phòng.
+ Detector Interface Board: Bảng giao diện dò.
+ Data Interface Buffer: Bộ đệm giao diện dữ liệu.
+ Day In Bed: Ngày trên giường.
+ Direct I/O Bridge: Cầu I / O trực tiếp.
+ Daily Information Bulletin: Bản tin thông tin hàng ngày.
+ Drop In Box: Thả trong hộp.
+ Device Interface Bus: Bus giao diện thiết bị.
+ Data Information Base: Cơ sở thông tin dữ liệu.
+ Disabilities Issues Board: Ban vấn đề khuyết tật.
+ Daily Intelligence Bulletin: Bản tin tình báo hàng ngày.
+ Digital Information Bank Company: Công ty ngân hàng thông tin số.
+ Defense Intelligence Board: Ban tình báo quốc phòng.
+ Door Impact Beam: Cửa tác động chùm.
+ Desk Instruction Booklet: Bàn hướng dẫn.
...

Post Top Ad