ESIA là gì? Ý nghĩa của từ esia - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

ESIA là gì? Ý nghĩa của từ esia

ESIA là gì ?

ESIA là “Environmental and Social Impact Assessment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ ESIA

ESIA có nghĩa “Environmental and Social Impact Assessment”, dịch sang tiếng Việt là “Đánh giá tác động môi trường và xã hội”.

ESIA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ESIA là “Environmental and Social Impact Assessment”.

Một số kiểu ESIA viết tắt khác:
+ Environmental and Social Impact Analysis: Phân tích tác động môi trường và xã hội.
...

Post Top Ad