EY là gì? Ý nghĩa của từ ey - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2020

EY là gì? Ý nghĩa của từ ey

EY là gì ?

EY là “Hey” trong tiếng Anh, “Em Yêu” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa từ EY

**NGOẠI NGỮ

EY có nghĩa “Hey”, dịch sang tiếng Việt là “Ê, Này”.

**VIỆT NGỮ

EY có nghĩa “Em yêu” trong tiếng Việt, từ này hay xuất hiện trong ngôn ngữ tin nhắn của các bạn trẻ hoặc trên facebook.

EY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EY là “Em Yêu”, “Hey”.

Một số kiểu EY viết tắt khác:
+ Ernst & Young - tên một công ty kế toán, kiểm toán hàng đầu thế giới.
+ Enrollment Year: Năm tuyển sinh.
+ Election Year: Năm bầu cử.
+ Execution Year: Năm thực hiện.
+ Early Years: Những năm đầu.
+ Authorized Delivery: Giao hàng ủy quyền.
...

Post Top Ad