ESMA là gì? Ý nghĩa của từ esma - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

ESMA là gì? Ý nghĩa của từ esma

ESMA là gì ?

ESMA là “European Securities and Markets Authority” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ ESMA

ESMA có nghĩa “European Securities and Markets Authority”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan thị trường và chứng khoán châu Âu”.

ESMA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ESMA là “European Securities and Markets Authority”.

Một số kiểu ESMA viết tắt khác:
+ European Sales and Marketing Association: Hiệp hội bán hàng và tiếp thị châu Âu.
+ European Smart Metering Alliance: Liên minh đo sáng thông minh châu Âu.
+ Efficient Ship Machinery Arrangement: Sắp xếp máy móc tàu hiệu quả.
+ Essential Services Maintenance Act: Đạo luật bảo trì dịch vụ thiết yếu.
+ Emirates Authority for Standardization and Metrology: Cơ quan Tiêu chuẩn và Đo lường Emirates.
...

Post Top Ad