CPQL là gì? Ý nghĩa của từ cpql - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

CPQL là gì? Ý nghĩa của từ cpql

CPQL là gì ?

CPQL là “Cost Per Qualified Lead” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ CPQL

CPQL có nghĩa “Cost Per Qualified Lead”, dịch sang tiếng Việt là “Chi phí cho mỗi khách hàng tiềm năng”.

CPQL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CPQL là “Cost Per Qualified Lead”.

Một số kiểu CPQL viết tắt khác:
...

Post Top Ad