CNPJ là gì? Ý nghĩa của từ cnpj - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

CNPJ là gì? Ý nghĩa của từ cnpj

CNPJ là gì ?

CNPJ là “Cadastro Nacional da Pessoa Juridica” trong tiếng Bồ Đào Nha.

Ý nghĩa từ CNPJ

CNPJ có nghĩa “Cadastro Nacional da Pessoa Juridica”, dịch sang tiếng Việt là “Sổ đăng ký quốc gia về pháp nhân” (Brazil). Hay còn có tên tiếng Anh là “National Registry of Legal Entities”.

CNPJ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CNPJ là “Cadastro Nacional da Pessoa Juridica”.

Một số kiểu CNPJ viết tắt khác:
...

Post Top Ad