FNB là gì? Ý nghĩa của từ fnb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

FNB là gì? Ý nghĩa của từ fnb

FNB là gì ?

FNB là “Fine Needle Biopsy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ FNB

FNB có nghĩa “Fine Needle Biopsy”, dịch sang tiếng Việt là “Sinh thiết kim mịn”.

FNB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FNB là “Fine Needle Biopsy”.

Một số kiểu FNB viết tắt khác:
+ Food and Beverage Department - dịch vụ ăn uống trong khách sạn, nhà hàng.
+ Football And Beer: Bóng đá và Bia.
+ First National Bank: Ngân hàng quốc gia đầu tiên (Nam Phi).
+ Food Not Bombs: Thực phẩm không phải bom.
+ Food and Beverage: Đồ ăn và thức uống.
+ Flexible Network Bus: Bus mạng linh hoạt.
+ Frequency - Narrow Band: Tần số - Băng tần hẹp.
...

Post Top Ad