RYM là gì? Ý nghĩa của từ rym - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

RYM là gì? Ý nghĩa của từ rym

RYM là gì ?

RYM là “Rate Your Music” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ RYM

RYM có nghĩa “Rate Your Music”, dịch sang tiếng Việt là “Đánh giá âm nhạc của bạn” - tên một trang web.

RYM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RYM là “Rate Your Music”.

Một số kiểu RYM viết tắt khác:
+ Refer Your Mail: Giới thiệu thư của bạn.
+ Revolutionary Youth Movement: Phong trào thanh niên cách mạng.
+ Residential Yearly Meeting: Cuộc họp thường niên.
+ Refresh Your Memory: Làm mới trí nhớ của bạn.
+ Reference Your Message: Tham khảo tin nhắn của bạn.
...

Post Top Ad