GCPP là gì? Ý nghĩa của từ gcpp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

GCPP là gì? Ý nghĩa của từ gcpp

GCPP là gì ?

GCPP là “Google Certified Publishing Partner” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ GCPP

GCPP có nghĩa “Google Certified Publishing Partner”, dịch sang tiếng Việt là “Đối tác xuất bản được chứng nhận của Google”.

GCPP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GCPP là “Google Certified Publishing Partner”.

Một số kiểu GCPP viết tắt khác:
+ Global Conflict Prevention Pool: Nhóm phòng chống xung đột toàn cầu (của Anh).
+ Gold Certified Partner Program: Chương trình đối tác được chứng nhận vàng - tên chương trình của Microsoft.
... ...

Post Top Ad