MOH là gì? Ý nghĩa của từ moh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

MOH là gì? Ý nghĩa của từ moh

MOH là gì ?

MOH là “Ministry Of Health” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ MOH

MOH có nghĩa “Ministry Of Health”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Y Tế”.

MOH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MOH là “Ministry Of Health”.

Một số kiểu MOH viết tắt khác:
+ Mystery Of History: Bí ẩn lịch sử.
+ Medal Of Honor: Huy chương danh dự.
+ Music On Hold: Nhạc chờ.
+ Modem On Hold: Modem đang bị giữ.
+ Medical Officer of Health: Cán bộ y tế.
+ Medication Overuse Headache: Nhức đầu lạm dụng thuốc.
+ Member Of Household: Thành viên hộ gia đình.
+ Messages On Hold: Tin nhắn đang chờ.
+ Money Over Haters: Tiền hơn ghét.
+ My Other Half: Một nửa khác của tôi.
+ Measure Of Hardness: Đo độ cứng.
+ Materials On Hand: Tài liệu trên tay.
+ Manufacturing Overhead: Sản xuất ở mức độ cao.
...

Post Top Ad